APARATURĂ PENTRU PROCESAREA ŞI CARACTERIZAREA MATERIALELOR AVANSATE NANOSTRUCTURATE

 

Titlu Proiect: “DEZVOLTARE BAZĂ MATERIALĂ DE CERCETARE PENTRU PROCESARE ŞI CARACTERIZARE MATERIALE AVANSATE NANOSTRUCTURATE”

Acronim: PC-MAN

Contract nr.: 122/2007

Sursa de finanţare: PN II - Programul CAPACITĂŢI/ Modul I

 

CONDIŢII de ACCES:

 

CONTACT:

Prof. Dr. Horia CHIRIAC, Director General (hchiriac@phys-iasi.ro)

Dr. Nicoleta LUPU, Şef Secţie "Materiale şi Dispozitive Magnetice" (nicole@phys-iasi.ro)

Tel: 0232 43 06 80

Fax: 0232 23 11 32

 

Echipamente achiziţionate/disponibile:

     Modul de litografiere cu fascicul de electroni XENOS XP G2

     Aparat de măsură a grosimii straturilor subţiri şi de caracterizare topologică superficială Alpha Step IQ

    Instalaţie cu fascicul de ioni focalizat (FIB) Carl Zeiss CrossBeam NEON40EsB FIB-SEM

 

Modul de litografiere cu fascicul de electroni XENOS XP G2

Microscop electronic de baleiaj JEOL JSM 6390A echipat cu

modul de litografiere cu fascicul de electroni XENOS XP G2.

 

Aparatura de litografiere cu fascicul de electroni reprezintă un sistem experimental complex utilizat pentru activităţi de nanostructurare geometrică. Tehnica de nanostructurare a suprafeţei unui material prin litografiere constă în scanarea cu un fascicul de electroni focalizat a suprafeţei care urmează să fie structurată geometric, care a fost acoperită în prealabil cu un strat protector dintr-un material polimeric (ex. e-beam resist) sensibil la acţiunea fasciculului de electroni.

Comparativ cu tehnica de litografiere optică, cu ajutorul tehnicii de litografiere cu fascicul de electroni pot fi realizate activităţi de structurare geometrică de rezoluţie înaltă datorită valorii mici a lungimii de undă (< 1 Ǻ) specifică electronilor acceleraţi la tensiuni electrice cuprinse în domeniul 10-50 keV. 

Utilizând tehnica de litografiere cu fascicul de electroni pot fi dezvoltate activităţi de nanostructurare a materialelor în geometrie planară şi anume, straturi subţiri, folii, etc., în vederea dezvoltării de:

Modulul de litografiere cu fascicul de electroni XENOS XP G2 are următoarele caracteristici tehnice:

 

 

Aparat de măsură a grosimii straturilor subţiri şi de caracterizare topologică superficială Alpha Step IQ

Aparat de măsură a grosimii straturilor subţiri - Alpha Step IQ.

 

Este un aparat de măsură de înaltă precizie cu ajutorul căruia pot fi măsurate grosimi ale straturilor subţiri cu o rezoluţie de 0,1 Ǻ.

Alpha Step IQ permite şi analiza topografică bidimensională a suprafeţei probelor (straturi subţiri, wafere, sisteme microelectromecanice de tip MEMS sau NEMS, membrane ceramice sau polimerice nano- sau microporoase, etc).

Cu ajutorul Alpha Step IQ pot fi obţinute informaţii legate de rugozitatea superficială a suprafeţei materialelor în structură planară.

Datorită preciziei mari de măsură, Alpha Step IQ poate fi utilizat şi pentru "etalonarea" altor tipuri de aparate utilizate pentru monitorizarea grosimii straturilor subţiri în timpul preparării acestora prin depunere în vid sau prin depunere electrochimică, aflate în dotarea INCDFT-IFT Iaşi, şi anume:

- FTM6 Film Thickness Monitor (rezoluţie 0,1 nm);

- INFICON XTC/3M Deposition Controller (precizie 0,5%, precizie frecvenţă: ± 2,5 ppm 0-50oC);

- Microbalanţă cu cristal de cuarţ - Model QCM 200.

Caracteristicile tehnice ale aparatului de măsură a grosimii straturilor subţiri şi de caracterizare topologică superficială Alpha Step IQ sunt următoarele:

 

 

Variaţia grosimii unui strat subţire metalic structurat sub formă de traseu rezistiv de formă circulară.

 

În vederea optimizării procesului de măsurare a grosimii, în special pentru straturile ultrasubţiri, aparatul Alpha Step IQ este instalat pe o masă antivibraţie cu frecvenţa naturală de vibraţie, orizontal şi vertical, de 2,5 Hz.

 

 

InstalaţiE cu fascicul DE IONI focalizat (FIB) Carl Zeiss CrossBeam NEON40EsB FIB-SEM

Instalaţie cu fascicul dublu, de ioni şi electroni, focalizat

Carl Zeiss CrossBeam NEON 40 EsB FIB / FE-SEM / EDS.

 

Este o facilitate tehnologică ultraperformantă, unică în România, utilizată pentru:

Instalaţia cu fascicul de ioni focalizat (FIB) utilizează un fascicul de ioni de Ga, înalt focalizat, cu ajutorul căruia se înlătură/topeşte local materialul sau se poate evapora un material în vederea depunerii pe o arie bine definită cu dimensiuni micrometrice/nanometrice.

Folosind diferite tipuri de gaze sau compuşi organici, cu ajutorul instalaţiei cu fascicul de ioni focalizat (FIB) se poate coroda selectiv şi rapid orice tip de material, această operaţie fiind utilă pentru o serie de aplicaţii speciale şi anume: (i) prepararea de secţiuni transversale pentru studiul interfeţelor în cazul sistemelor multistrat; (ii) prepararea de probe pentru microscopul electronic de transmisie (TEM); (iii) realizarea de microprobe prin microprelucarea materialelor masive; etc.

Instalaţia cu fascicul dublu, de ioni şi electroni, focalizat Carl Zeiss CrossBeam NEON 40 EsB este un sistem complex utilizat pentru nanoprelucrarea şi caracterizarea nano- şi micromaterialelor, şi are în componenţă:

1) tun de ioni pentru funcţia FIB;

2) tun de electroni pentru microscopie electronică de baleiaj de înaltă rezoluţie (FE-SEM), care permite vizualizarea in-situ a structurilor prelucrate cu facsiculul de ioni;

3) detector EDS ultraperformant pentru determinarea calitativă şi cantitativă a compoziţiei materialelor studiate.

Acest sistem complex permite, pe lângă funcţia FIB, şi realizarea de analize morfologice/topologice de înaltă rezoluţie şi analize compoziţionale ale materialelor prin microscopie electronică de baleiaj (FE-SEM) şi spectrometrie de dispersie a razelor X după energie (EDS).

Instalaţia cu fascicul dublu, de ioni şi electroni, focalizat Carl Zeiss CrossBeam NEON 40 EsB FIB / FE-SEM / EDS are următoarele caracteristici tehnice: