Proiecte în derulare, COORDONATE DE INCDFT - IFT Iaşi*,

ÎN CADRUL Planului Naţional de CDI 2007-2013 -- PN-II

 

*NOTĂ: Responsabilitatea informaţiilor şi datelor care apar în paginile web ale proiectelor, aparţine EXCLUSIV Directorilor de Proiecte.

 

 

MNT-ERA.NET

Small energy harvester based on magnetostrictive amorphous and nanocrystalline materials

Contract UEFISCDI No. 7-059/2012

Director de Proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC

 

 

**********

 

PROGRAMUL IDEI - Proiecte de Cercetare Exploratorie tip PCE

 

ReŢele metalice cu dimensiuni mai mici decÂt lungimea de undĂ: aplicaŢie la evaluarea nedistructivĂ electromagneticĂ Şi proiectarea de senzori

Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0437 - Contract nr. 26/02.09.2013

Director de Proiect: CS II, Dr. Adriana SAVIN

 

Modelarea teoreticĂ a comportĂrii magnetice a firelor feromagnetice amorfe submicronice Şi nanometrice obţinute prin rĂcire rapidĂ din topiturĂ

Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0424 - Contract nr. 46/02.09.2013

Director de Proiect: CS II, Dr. Tibor-Adrian ÓVÁRI

 

NOI MATERIALE SEMICONDUCTOARE OXIDICE NANOSTRUCTURATE FOLOSITE ÎN COMBUSTIA CATALITICĂ A UNOR GAZE ÎN CONCENTRAŢII REDUSE

Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0453 - Contract nr. 295/05.10.2011

Director de Proiect: Prof. Dr. Nicolae REZLESCU

 

SISTEME MAGNETOREZISTIVE ŞI CU INJECŢIE DE SPIN NANOSTRUCTURATE ÎN GEOMETRII MULTISTRAT ŞI NON-LOCAL

Cod Proiect: 1609

Director de Proiect: CS II, Dr. Maria URSE

 

Studiul teoretic Şi experimental al peretelui interdomenic din microfire feromagnetice amorfe

Cod Proiect: 1610

Director de Proiect: CS II, Dr. Tibor-Adrian ÓVÁRI

 

PARTICULE MAGNETICE SI SISTEM DE DETOXIFIERE MAG-SORB PENTRU FILTRAREA TOXINELOR ACUMULATE IN SANGE IN INSUFICIENTA HEPATICA SI COMPLICATIILE ACESTEIA

Cod Proiect: 921

Director de Proiect: CS II, Dr. Ovidiu ROTARIU

 

 

**********

 

PROGRAMUL "Parteneriate în domeniile prioritare"

 

ReŢea inteligentĂ de microsenzori pentru mĂsurarea neinvazivĂ a debitelor

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0471 / Contract nr. 37/2014

Director de Proiect: CS II, Dr. Tibor-Adrian ÓVÁRI

 

Ecrane electromagnetice spaţiale bazate pe funcţionalizare diferenţiată cu nano/micro-particule

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1115 / Contract nr. 260/2014

Director de Proiect: CS III, Dr. Gabriel ABABEI

 

PARTICULE MAGNETICE CU TEMPERATURA CURIE COBORÂTA PENTRU APLICATII ÎN HIPERTERMIE

Contract nr. 148/2012

Director de Proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC

 

SENZORI BAZAȚI PE ELEMENTE DE DETECȚIE NANOMETRICE PENTRU APLICAȚII ÎN NANO-MEDICINĂ

Contract nr. 12-109/2008

Director de Proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC

 

MICROSENZORI MAGNETICI IMPLANTABILI PENTRU APLICAŢII MEDICALE

Contract nr. 12-110/2008

Director de Proiect: CS II, Dr. Tibor-Adrian ÓVÁRI

 

MICROSENZORI ACUSTICI PE BAZĂ DE NANOFIRE MAGNETOSTRICTIVE PENTRU APLICAŢII MEDICALE

Contract nr. 12-114/2008

Director de Proiect: CS II, Dr. Nicoleta LUPU

 

NOI DIBORURI ŞI HIDRURI NANOSTRUCTURATE PENTRU STOCAREA HIDROGENULUI

Contract nr. 72-195/2008

Director de Proiect: CS II, Dr. Nicoleta LUPU

 

Sistem pe bază de microfire magnetice pentru neutralizarea activării de la distanţă a explozivilor prin intermediul telefoanelor mobile

Contract nr. 82-096/2008

Director de Proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC

 

Sisteme de detecţie pe bază de nanofire metalice multistrat pentru aplicaţii biomedicale - NANOBIODET

Contract nr. 11-072/2007

Director de Proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC

 

Cercetari privind implementarea separarii magnetice in detoxificarea sangelui uman utilizand particule magnetice suport- MAGSEPDETOX

Contract nr. 81-051/2007

Director de Proiect: CS I, Dr. Vasile BADESCU

 

 

**********

 

PROGRAMUL Resurse umane - Subprogram “Proiecte de cercetare postdoctorală - tip PD”

 

Detecţie şi identificare de biomolecule de interes medical utilizând procese magnetice şi optice

(DETECTION AND IDENTIFICATION OF BIOMOLECULES OF MEDICAL INTEREST BY USING MAGNETIC AND OPTIC PROCESSES)

Contract nr. PN-II-RU-PD-2012-3-0427

Director de Proiect: CS III, Dr. Dumitru-Daniel HEREA

 

Procese de absorbţie ale microundelor în configuraţii multistrat bazate pe microfire amorfe acoperite cu sticlă

(Absorption processes of microwaves in multilayer configurations based on amorphous glass-coated microwires)

Contract nr. PN-II-RU-PD-2011-3-0228

Director de Proiect: CS III, Dr. Gabriel ABABEI

 

Fire magnetice nanocristaline obţinute prin solidificare rapidă pentru aplicaţii în senzoristică

(RAPIDLY SOLIDIFIED NANOCRYSTALLINE MAGNETIC WIRES FOR SENSOR APPLICATIONS)

Contract nr. PN-II-RU-PD-2011-3-0269

Director de Proiect: CS III, Dr. Sorin CORODEANU

 

 

**********

 

PROGRAMUL CAPACITĂŢI - Modulul I

 

DEZVOLTARE BAZĂ MATERIALĂ DE CERCETARE PENTRU PROCESARE ŞI CARACTERIZARE MATERIALE AVANSATE NANOSTRUCTURATE - PC-MAN

Contract nr. 122/2007

Director de Proiect: Prof. Dr. Horia CHIRIAC

 

 

**********

 

PROGRAMUL CAPACITĂŢI - Modulul III (Cooperări Bilaterale)

 

Program PHC-BRÂNCUȘI (Franța-România)

MATERIALE NANOCRISTALINE MAGNETIC DURE PE BAZĂ DE FePt, OBŢINUTE DIN PRECURSORI AMORFI (NanoFEPT) / NANOCRYSTALLINE HARD MAGNETIC FePt-BASED ALLOYS PREPARED FROM AMORPHOUS PRECURSORS / Alliages magnétiques dures nanocristallisés ŕ base de FePt

Contract nr. 318/20.05.2009 (19554PB)

Director de Proiect: CS II, Dr. Nicoleta LUPU