“Politica industrială a României, factori motori de competitivitate și instrumente.

Stabilirea de strategii în activitatea de cercetare interdisciplinară din domeniile fizicii, chimiei și biologiei, în scopul implementării rezultatelor cercetãrii în industrie”

INCDFT - IFT Iași, 25 Noiembrie 2005

-- PROGRAM --

 

09:00 - 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 - 09:40

Deschiderea lucrărilor

Prof. Dr. Horia CHIRIAC

Director General al Institutului Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică Tehnic㠖 IFT Iași

09:40 - 10:10

“POLITICA INDUSTRIALĂ A ROMÂNIEI 2005-2008”

Victor SCHMIDT

Director General Adjunct - Direcția Generală de Politică Industrială din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului

10:10 - 10:40

"Oportunitățile de cercetare prin aderarea României la Uniunea Europeană”

Prof. Dr. Gheorghe POPA

Prorector Cercetare Științifică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” Iași

10:40 - 11:00

“Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică Tehnic㠖 IFT Iași: raportul dintre competența științifică și aplicabilitatea tehnologică”

Dr. Nicoleta LUPU

șef Laborator "Materiale și Dispozitive Magnetice", INCDFT-IFT Iași

11:00 - 11:30 Pauză de cafea
11:30 - 11:50

“Oportunități de investiții în Iași: Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS”

Dr. Ing. Radu Grigore GROSU

Director General – TEHNOPOLIS Iași

11:50 - 12:10

“Sistemul investițional de finanțare a cercetării științifice”

Prof. Dr. Panaite NICA

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” Iași

12:10 - 12:30

“Institutul de Chimie Macromolecular㠓Petru Poni” Iași – dezvoltare asigurată de proiecte naționale și internaționale”

Dr. Ing. Valeria HARABAGIU

Director Științific - Institutul de Chimie Macromolecular㠓Petru Poni” Iași

12:30 - 13:15 Pauză de prânz
13:15 – 13:30

“b2europe - Afaceri pentru Europa”

Mihai SUSANU

Director Centrul EuroInfo, Camera Regională de Comerț Iași

13:30 – 13:40

“Formarea caracterului moral, premisă a cercetării și dezvoltării economice”

Prof. Dr. Pr. Gheorghe POPA

Prorector Strategie Universitară, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” Iași / Decan - Facultatea de Teologie Ortodoxă

13:40 – 15:00 Discuții