MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CEEX - CERES

Modulul I: Proiecte de Cercetare - Dezvoltare Complexe

Arii tematice: Fizică, Materiale, Nanoştiinte, Nanotehnologii

 

NOI MATERALE SEMICONDUCTOARE NANOSTRUCTURATE CU POSIBILE APLICATII LA REALIZAREA DE SENZORI SOLIZI DE GAZE SI VAPORI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Contract 51 / 01.08.2006

 

Consortiul proiectului:

 

Tip de proiect: P-CD

Director de proiect: Prof. Dr. Nicolae REZLESCU

Valoarea proiectului: 1.450.000 lei de la buget

Obiectivele proiectului:

 

 

 

Etape de lucru, activitati si termene

Etapa I: Analiza informaţiilor existente în literatura de specialitate în domeniul de activitate al proiectului propus. Evaluarea, adaptarea şi realizarea de echipamente de laborator pentru prepararea şi caracterizarea probelor; Termen: 15.12.2006

Activitatea I.1: Analiza şi sinteza informaţiilor existente în literatura de specialitate în domeniul materialelor semiconductoare cu posibile aplicaţii la realizarea senzorilor solizi de gaze şi vapori

Activitatea I.2: Evaluarea, adaptarea şi realizarea de echipamente de laborator pentru prepararea şi caracterizarea probelor în vederea cercetărilor privind materialele semiconductoare cu posibile aplicaţii la realizarea senzorilor solizi de gaze şi vapori

Activitatea I.3: Cercetări privind perfecţionarea unei noi metode de realizare a materialelor semiconductoare oxidice magnetice cu particule de dimensiuni nanometrice, metoda sol-gel-autocombustie

 

Etapa II: Cercetări privind obţinerea de noi materiale semiconductoare oxidice nanostructurate pentru realizarea de senzori de gaze şi vapori cu aplicaţii în protecţia mediului; Termen: 15.05.2007

Activitatea II.1: Realizarea prin metoda sol-gel-autocombustie a unor materiale magnetice oxidice cu particule de dimensiuni nanometrice cu structura spinel sau perovschit

Activitatea II.2: Realizarea prin depunerea în straturi subţiri  a unor semiconductori oxidici nanostructuraţi de tip SnO2, CdO, Bi2O3, ZnO

Activitatea II.3: Realizarea de semiconductori organici cu posibile aplicaţii ca sensori de gaz

 

Etapa III: Studiul proprietăţilor electrice şi de structură ale materialelor obţinute în etapa precedentă; Termen 30.09.2007

Activitatea III.1: Cercetări privind structura şi proprietăţile de transport electronic în materialele semiconductoare oxidice magnetice nanostructurate şi în cele semiconductoare organice obţinute

Activitatea III.2: Efectuarea de structuri SEM pe toate materialele obţinute şi măsurători electrice (efect Seebeck) pe materialele semiconductoare oxidice magnetice nanostructurate de tip spinel

Activitatea III.3: Analize de difracţie de raze X, de microscopie electronică de baleiaj şi de microscopie de forţă atomică pe materialele obţinute în etapa a II-a

 

Etapa IV: Studiul sensibilităţii la gaze şi vapori a materialelor obţinute în etapele precedente; Termen: 15.12.2007

Activitatea IV.1: Cercetări privind sensibilitatea la gaze şi vapori a materialelor semiconductoare oxidice magnetice nanostructurate şi a materialelor semiconductoare organice

Activitatea IV.2: Cercetări privind sensibilitatea la gaze la materialele semiconductoare obţinute în straturi subţiri 

 

Etapa V: Cercetări privind posibilitatea îmbunătăţirii sensibilităţii la gaze sau vapori a materialelor semiconductoare oxidice nanostructurate; Termen: 15.07.2008

Activitatea V.1: Modificări ale compoziţiei chimice iniţiale prin folosirea diverselor adaosuri sau substituţii ionice cât şi a diverselor tratamente termice în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor specifice

Activitatea V.2: Aplicarea unor tratamente termice specifice (durată, temperatură, atmosferă) în vederea obţinerii unei structuri adecvate, stabilă în timp, în scopul îmbunătăţirii sensibilităţii şi selectivităţii la gaze si vapori a materialelor semiconductoare oxidice obţinute în straturi subţiri

Activitatea V.3: Măsurători electrice, magnetice şi structurale pe materiale cu proprietăţi îmbunătăţite din punct de vedere al aplicării   lor la realizarea sensorilor de gaze şi de umiditate

 

Etapa VI: Realizarea şi omologarea la nivel de laborator a unor elemente de  senzori de gaze sau/si vapori din materiale semiconductoare  obţinute în etapele precedente. Analiza rezultatelor obţinute şi a diseminării acestora; Termen: 30.11.2008

Activitatea VI.1: Prepararea şi studiul caracteristicilor specifice ale elementelor de senzori de gaze sau vapori (sensibilitate, selectivitate, stabilitate, reproductibilitate) din materiale semiconductoare obţinute in etapele precedente, cu cea mai bună sensibilitate

Activitatea VI.2: Realizarea si omolgarea interna a două modele experimentale de senzori de gaze si vapori   

Activitatea VI.3: Analiza rezultatelor obţinute şi a diseminării acestora

 

 

 

Rezultate estimate la finalizarea proiectului